Chugunov, I. ., M. . Pasichnyi, V. . Koroviy, T. . Kaneva, and A. . Nikitishin. “Fiscal and Monetary Policy of Economic Development”. European Journal of Sustainable Development, vol. 10, no. 1, Feb. 2021, p. 42, doi:10.14207/ejsd.2021.v10n1p42.