Malolitneva, V., and R. Dzhabrailov. “Strategic Public Procurement: Facilitating Sustainable Development in Ukraine”. European Journal of Sustainable Development, vol. 8, no. 2, June 2019, p. 91, doi:10.14207/ejsd.2019.v8n2p91.